top of page

O Nás

Sme športový zväz združujúci hráčov a kluby kolkovej hry Mölkky.

Táto hra sa na Slovensku ešte len rozvíja a my pevne veríme,
že si nájde svoje pevné miesto medzi aktívnou mládežou a možno tiež medzi tými (ako sme už aj my) "starými". Hra je určená pre všetkých, ktorí svoj voľný čas využívajú aktívne v spoločnosti svojich najbližších a priateľov.

Hru Molkky možno v jednoduchosti chápať ako akúsi alternatívu
k veľmi populárnej hre petangue. Prazáklady hry mölkky môžeme hľadať niekde v Rusku v známej hre gorodki (určite si ju pamätníci vybavia v kreslenom sovietskom bestselleri Vlk a zajac). Túto hru sme importovali z Fínska, kde je veľmi rozšírená a jej populárnosť stále rastie.

O tom, že táto hra dokáže "chytiť" nemáme žiadne pochybnosti a veríme, že si získa veľkú popularitu aj medzi Slovákmi, ktorí od Fínov určite v spoločenských aktivitách nezaostávajú ani v najmenšom.

OrganizaČ ná štruktúra

Prezident
Zväzu

Patrik Sipos  

slovak.molkky@gmail.com

štatutárny orgán zväzu 

​predsedá generálnemu zhromaždeniu 

predsedá výkonnému výboru 

profil.jpg

Výkonný
výbor

Ladislav Petrík, Ivan Kadlečík, Zuzana Kulíchová

Generálne
zhromaždenie
SZM

najvyšší orgán zväzu

zasadá každé 2 roky

delegáti GR pozostávajú z členov výkonného výboru a členov zväzu

volí prezidenta zväzu

volí predsedu kontrolno-revíznej komisie

Generálne zhromaždenie: Patrik Sipos, Ladislav Petrík, Ivan Kadlečík, Zuzana Kulíchová

KONTAKT

Patrik Sipos - prezident Slovenského zväzu Mölkky

slovak.molkky@gmail.com   

právne údaje

Právna forma: Občianske združenie    
Názov: Slovenský zväz Mölkky    
IČO: 42135907    
Sídlo: Vlárska 5/A    
Mesto: Bratislava - Nové Mesto    
PSČ: 83101    
Okres: Bratislava III    
Banka: Fio banka a.s    
Kód banky: 8330    
IBAN: SK7783300000002800313047

szm FB profil

odporúČame

IMG_20171015_110020_3_edited.jpg
bottom of page