top of page

Ahojte.

Je tu ďaľší ročník Bratislavskej MÖLKKY Ligy.

To je pozvánka pre každého, kto by sa chcel zabaviť hraním tejto krásnej hry a rád by spoznal nových ľudí.

Informácia/POZVÁNKA:

BRATISLAVSKá MÖLKKY LIGA – SEZÓNNA súťaž družstiev (LETO 2024)

Termín: apríl – september 2024

Účastníci: družstvá (3-8 členov družstva na súpiske, minimum sú traja). Každý hráč môže byť na súpiske iba jedného družstva.

Systém: Základná časť: každý s každým jeden zápas podľa vyžrebovania (apríl – august). Finálový turnaj sa uskutoční v septembri na Národnom guľodrome (s výhradou zmeny miesta konania).

Zápas pozostáva zo 4 setov jednotlivcov (J), 4 setov dvojíc (D) a 4 setov trojíc (T). Každý set sa hrá do 50 bodov, resp. na max. 12 hodov každého hráča/družstva. Potom je víťazom setu hráč/družstvo s vyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov je remíza. Za víťazstvo v sete sú dva body, pri remíze po jednom bode, prehra nula bodov. Takže v každom zápase sa hrá o 24 bodov, tzv. skóre. V zápase môže za družstvo nastúpiť 3-5 hráčov (podľa súpisky), jeden hráč môže maximálne odohrať dva sety jednotlivcov, tri sety dvojíc a štyri sety trojíc. Striedanie hráčov v priebehu setu nie je dovolené.

Hrá sa na dvoch ihriskách súčasne (J a D). Čas na zápas cca 100-120 min.

Celkové body za zápas: víťazstvo 3 body, remíza 2 body, prehra 1 bod, nezohranie zápasu/kontumácia 0 bodov. O poradí rozhoduje: počet bodov, skóre, vzájomný zápas, mölkk-out.

Systém hry vo finále (predpoklad play-off) a prípadne aj v základnej časti bude spresnený po prihláškach podľa počtu prihlásených družstiev. Vo finálovom turnaji môže za družstvo nastúpiť iba hráč, ktorý odohral aspoň tri kolá v základnej časti.

Pravidlá: hrá sa prioritne na ihriskách v Bratislave (po dohode družstiev sa môže hrať aj mimo Bratislavy)

Hrá sa podľa pravidiel I.M.O.

Družstvá musia nastupovať v rovnakých dresoch (rovnaká farba trička)

Rozmery ihriska cca 4 x 10 m, odhod 3,5 m. Domáce družstvo podľa rozpisu určuje miesto a povrch (nie betón, asfalt), dodá 2 hracie sady Möllky (oficiálne sady Tactic) a zápis o stretnutí, ktorý po zápase odovzdá/pošle vedúcemu súťaže.

Štartovné: 25 eur/družstvo (20 eur/družstvo, v ktorom sú na súpiske aspoň traja hráči registrovaní ako riadni členovia SZM)

Ceny: prvé tri družstvá, najlepší hráč (-čka), najlepší junior (-rka) do 18 rokov.

Vedúci súťaže: Ladislav Petrík, lacopetrik@gmail.com, 0903237119.

Súpisky družstiev, propozície a termíny súťaže, ďalšie informácie budú uverejnené po prihláškach.

Prihlášky posielajte do 30.3.2024 na adresu lacopetrik@gmail.com

V prihláške treba uviesť názov družstva a meno, priezvisko a príp. prezývku každého hráča. ). Kapitán na prihláške musí uviesť kontakt – telefón, mail.

Tešíme sa na každého nového hráča.

bottom of page