top of page

12th 

Registration: info@molkky.sk until 30.3.2022

Current number of registered teams :  8

Start of the competition:  April

League duration within the league (match 2 teams): approx. 120-150 minutes

League game system:  one on one and then a playoff (where everyone advances).
Each team always plays one round within a calendar month.

In a given round, 2 teams face each other at a time and place they agree. The time and place is suggested by the home team (first one in the match).
More info at
  document with rules

You must bring a printed Minutes for the BTS Mölkky League to the match

Note: please print all 2 sheets (sheet is per court)

League capacity: 6 teams and more

Number of players in the team: 3 - 6 players

 

Location:  The place of the match is determined by the competing teams in the league as mutually agreed.

The place is determined by the visiting team.
E.g. Národný Guľodrom (petanque court) / Kuchajda (petanque court) or other petanque courts / grass areas.

The result of the match signed by both teams and scanned / photographed must be sent to the e-mail after the match  - info@molkky.sk - Stanislav Ivan [+421 944 240 700]  

for evaluation and placement in the final playoffs

 

Team registration fee : EUR 25

Necessary equipment of each team: 2 sets of game Mölkky

Playing area:  anything other than asphalt and concrete  

Event organizers:
      - Slovak Mölkka Association,  PROMÖLKKY and ŠK Guľový Blesk

Prices:  medals for 1st, 2nd and 3rd place and cup for the team for 1st, 2nd and 3rd place


We look forward to meeting you  

Organizational team of the Bratislava Mölka League 2022

BRATISLAVSKÁ MÖLKKY LIGA       leto 2023

PROPOZÍCIE :
Termín: základná časť 08.04. – 03.09.2023

finálový turnaj nedeľa 10.9.2023 na Národnom guľodrome ( s výhradou zmeny termínu,

resp. miesta konania)

Účastníci: 9 družstiev (viď priložené súpisky).

Štartovné: 20 eur/družstvo, uhradiť do 10.04.2023 na účet SZM.

názov: Slovenský zväz Mölkky , banka: Fio banka,a.s., IBAN: SK7783300000002800313047
poznámka: BML 2023 + názov tímu

Ceny: prvé tri družstvá poháre a medaile, cena pre najlepšieho hráča, hráčku, juniora (-rku) (podľa
získaných bodov).


Systém: Základná časť: každý s každým jeden zápas podľa rozpisu a dohody kapitánov družstiev.
Termíny jednotlivých kôl sa prekrývajú, čo umožňuje, po dohode so súpermi, odohrať v jeden deň aj dve po
sebe idúce kolá.


Termíny prípadných predohrávok alebo dohrávok treba nahlásiť vedúcemu súťaže.
Všetky zápasy základnej časti musia byť odohrané najneskôr 09.09.2023.

 

Finálový turnaj : play-off prvých 8 družstiev po základnej časti, podľa rozpisu
Zápas pozostáva zo 4 setov jednotlivcov (J), 4 setov dvojíc (D) a 4 setov trojíc (T). Každý
set sa hrá do 50 bodov, resp. na max. 12 hodov každého hráča/družstva. Potom je víťazom setu hráč/družstvo
s vyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov je remíza. Za víťazstvo v sete sú dva body, pri remíze po jednom
bode, prehra nula bodov. Takže v každom zápase sa hrá o 24 bodov, tzv. skóre. V zápase môže za družstvo
nastúpiť 3-5 hráčov uvedených na súpiske, jeden hráč môže maximálne odohrať dva sety jednotlivcov, tri
sety dvojíc a štyri sety trojíc. Striedanie hráčov v priebehu setu nie je dovolené.

  ihrisko 1 ihrisko 2


1. JA1 - JB1 DB1 - DA1
2. JB2 - JA2 DA2 - DB2
3. JA3 - JB3 DB3 - DA3
4. JB4 - JA4 DA4 - DB4
5. TA1 - TB1  
6. TB2 - TA2 
7. TA3 - TB3
8. TB4 - TA4

Hrá sa na dvoch ihriskách súčasne (J a D), spolu 8 kôl/12 setov. Čas na zápas cca 100-120

min. Priložené sú zápisy zo stretnutia.. Zápas tímov A a B vyzerá nasledovne:

Celkové body za zápas: víťazstvo 3 body, remíza 2 body, prehra 1
bod, nezohranie zápasu/kontumácia
0 bodov.

 

O poradí v tabuľke základnej časti rozhoduje: počet bodov, rozdiel skóre, vzájomný zápas.
Vo finálovom turnaji pri remíze (12:12) rozhoduje o víťazovi zápasu mölkk-out (6-4-12-10-8)
trojíc. Hrá sa v poradí A1 B1B2 A2A3 B3. Začínajúce družstvo určí žreb


Pravidlá: hrá sa na ihriskách v Bratislave, podľa pravidiel I.M.O. (najmä prešľapy, poradie hráčov,
pravidlo 37 bodov...) Rozmery ihriska min. 4x10 m ¹, odhod 3,5m. Domáce družstvo podľa rozpisu
organizuje stretnutie, určuje miesto a povrch (nie betón, asfalt), dodá 2 hracie sady Möllky (oficiálne sady
Tactic) a zápis zo stretnutia, ktorý po zápase, podpísaný kapitánmi družstiev, odovzdá (pošle mailom)
vedúcemu súťaže. Hráči družstva musia hrať v rovnakých dresoch/rovnaká farba trička.

 

Vedúci súťaže: Ladislav Petrík, tel: +421 903 237119, mail: lacopetrik@gmail.com

 

Súpisky: minimálne 3, maximálne 8 hráčov. Kapitán družstva uvedie na súpiske kontakt – telefón,
mail. Každý hráč môže v súťaži nastúpiť iba za jedno družstvo. Vo finálovom turnaji môžu za družstvo
nastúpiť iba hráči, ktorí odohrali aspoň tri kolá v základnej časti. Súpiska môže byť doplňovaná aj v priebehu
sezóny až na max. počet 8 hráčov, hráč musí byť zapísaný/nahlásený (mail vedúcemu súťaže) na súpisku
družstva minimálne 24 hod. pred zápasom. Hráč, ktorý nenastúpil v žiadnom zápase, môže byť vyškrtnutý zo
súpisky a nahradený iným.

V Zápise o stretnutí treba uvádzať krstné meno, resp. meno/prezývku uvedené v
zátvorke za menom príslušného hráča na súpiske družstva. Súpisky sú priložené, treba skontrolovať,
prípadne doplniť a poslať vedúcemu súťaže.

 

– ROZPIS/TERMÍNY :
Základná časť:
1. kolo 08.04. – 30.04.2023   1-8   7-2   5-4   3-6
2. kolo 22.04. – 14.05.2023   9-7   6-1   2-5   4-3
3. kolo 06.05. – 28.05.2023   8-6   5-9   1-4   3-2
4. kolo 20.05. – 11.06.2023   7-5   4-8   9-3   2-1
5. kolo 03.06. – 25.06.2023   6-4   3-7   8-2   1-9
6. kolo 17.06. – 16.07.2023   5-3   2-6   7-1   9-8
7. kolo 08.07. – 30.07.2023   4-2   1-5   6-9   8-7
8. kolo 22.07. – 13.08.2023   3-1   9-4   5-8   7-6
9. kolo 05.08. – 03.09.2023   2-9   8-3   4-7   6-5

Finálový turnaj:
10.09.2023 10:00 1. kolo: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.

13:30 semifinále: víťazi 1. kola; miesta 5.-8.: porazení 1. kola
15:30 finále : víťazi SF; o 3miesto: porazení SF; miesta 5.-8.

Prílohy: Súpisky BML 2023
Zápis zo stretnutia
Pravidlá I.M.O.

¹ výnimku má ihrisko Metallurg Bratislava vo Vrakuni, ktoré je menšie.

SLOVAK
ASSOCIATION
mölkKY
                 since 2008

bottom of page