top of page

12th 

1    SLOVENSKÝ ZVÄZ MÖLKKY   (SZM)
2    METALURG BRATISLAVA
3    PAMPÚCH
4    PROMÖLKKY 2
5    PROMÖLKKY 1 
6    TEAM AUSTRIA
7    ROLLKY
8    1. ŽK DULÁK
9    AMIČI MIEI
   
   

BRATISLAVSKÁ MÖLKKY LIGA       leto 2023

PROPOZÍCIE :
Termín: základná časť 08.04. – 03.09.2023

finálový turnaj nedeľa 10.9.2023 na Národnom guľodrome ( s výhradou zmeny termínu,

resp. miesta konania)

Účastníci: 9 družstiev (viď priložené súpisky).

Štartovné: 20 eur/družstvo, uhradiť do 10.04.2023 na účet SZM.

názov: Slovenský zväz Mölkky , banka: Fio banka,a.s., IBAN: SK7783300000002800313047
poznámka: BML 2023 + názov tímu

Ceny: prvé tri družstvá poháre a medaile, cena pre najlepšieho hráča, hráčku, juniora (-rku) (podľa
získaných bodov).


Systém: Základná časť: každý s každým jeden zápas podľa rozpisu a dohody kapitánov družstiev.
Termíny jednotlivých kôl sa prekrývajú, čo umožňuje, po dohode so súpermi, odohrať v jeden deň aj dve po
sebe idúce kolá.


Termíny prípadných predohrávok alebo dohrávok treba nahlásiť vedúcemu súťaže.
Všetky zápasy základnej časti musia byť odohrané najneskôr 09.09.2023.

 

Finálový turnaj : play-off prvých 8 družstiev po základnej časti, podľa rozpisu
Zápas pozostáva zo 4 setov jednotlivcov (J), 4 setov dvojíc (D) a 4 setov trojíc (T). Každý
set sa hrá do 50 bodov, resp. na max. 12 hodov každého hráča/družstva. Potom je víťazom setu hráč/družstvo
s vyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov je remíza. Za víťazstvo v sete sú dva body, pri remíze po jednom
bode, prehra nula bodov. Takže v každom zápase sa hrá o 24 bodov, tzv. skóre. V zápase môže za družstvo
nastúpiť 3-5 hráčov uvedených na súpiske, jeden hráč môže maximálne odohrať dva sety jednotlivcov, tri
sety dvojíc a štyri sety trojíc. Striedanie hráčov v priebehu setu nie je dovolené.

  ihrisko 1 ihrisko 2


1. JA1 - JB1 DB1 - DA1
2. JB2 - JA2 DA2 - DB2
3. JA3 - JB3 DB3 - DA3
4. JB4 - JA4 DA4 - DB4
5. TA1 - TB1  
6. TB2 - TA2 
7. TA3 - TB3
8. TB4 - TA4

Hrá sa na dvoch ihriskách súčasne (J a D), spolu 8 kôl/12 setov. Čas na zápas cca 100-120

min. Priložené sú zápisy zo stretnutia.. Zápas tímov A a B vyzerá nasledovne:

Celkové body za zápas: víťazstvo 3 body, remíza 2 body, prehra 1
bod, nezohranie zápasu/kontumácia
0 bodov.

 

O poradí v tabuľke základnej časti rozhoduje: počet bodov, rozdiel skóre, vzájomný zápas.
Vo finálovom turnaji pri remíze (12:12) rozhoduje o víťazovi zápasu mölkk-out (6-4-12-10-8)
trojíc. Hrá sa v poradí A1 B1B2 A2A3 B3. Začínajúce družstvo určí žreb


Pravidlá: hrá sa na ihriskách v Bratislave, podľa pravidiel I.M.O. (najmä prešľapy, poradie hráčov,
pravidlo 37 bodov...) Rozmery ihriska min. 4x10 m ¹, odhod 3,5m. Domáce družstvo podľa rozpisu
organizuje stretnutie, určuje miesto a povrch (nie betón, asfalt), dodá 2 hracie sady Möllky (oficiálne sady
Tactic) a zápis zo stretnutia, ktorý po zápase, podpísaný kapitánmi družstiev, odovzdá (pošle mailom)
vedúcemu súťaže. Hráči družstva musia hrať v rovnakých dresoch/rovnaká farba trička.

 

Vedúci súťaže: Ladislav Petrík, tel: +421 903 237119, mail: lacopetrik@gmail.com

 

Súpisky: minimálne 3, maximálne 8 hráčov. Kapitán družstva uvedie na súpiske kontakt – telefón,
mail. Každý hráč môže v súťaži nastúpiť iba za jedno družstvo. Vo finálovom turnaji môžu za družstvo
nastúpiť iba hráči, ktorí odohrali aspoň tri kolá v základnej časti. Súpiska môže byť doplňovaná aj v priebehu
sezóny až na max. počet 8 hráčov, hráč musí byť zapísaný/nahlásený (mail vedúcemu súťaže) na súpisku
družstva minimálne 24 hod. pred zápasom. Hráč, ktorý nenastúpil v žiadnom zápase, môže byť vyškrtnutý zo
súpisky a nahradený iným.

V Zápise o stretnutí treba uvádzať krstné meno, resp. meno/prezývku uvedené v
zátvorke za menom príslušného hráča na súpiske družstva. Súpisky sú priložené, treba skontrolovať,
prípadne doplniť a poslať vedúcemu súťaže.

 

– ROZPIS/TERMÍNY :
Základná časť:
1. kolo 08.04. – 30.04.2023   1-8   7-2   5-4   3-6
2. kolo 22.04. – 14.05.2023   9-7   6-1   2-5   4-3
3. kolo 06.05. – 28.05.2023   8-6   5-9   1-4   3-2
4. kolo 20.05. – 11.06.2023   7-5   4-8   9-3   2-1
5. kolo 03.06. – 25.06.2023   6-4   3-7   8-2   1-9
6. kolo 17.06. – 16.07.2023   5-3   2-6   7-1   9-8
7. kolo 08.07. – 30.07.2023   4-2   1-5   6-9   8-7
8. kolo 22.07. – 13.08.2023   3-1   9-4   5-8   7-6
9. kolo 05.08. – 03.09.2023   2-9   8-3   4-7   6-5

Finálový turnaj:
10.09.2023 10:00 1. kolo: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.

13:30 semifinále: víťazi 1. kola; miesta 5.-8.: porazení 1. kola
15:30 finále : víťazi SF; o 3miesto: porazení SF; miesta 5.-8.

Prílohy: Súpisky BML 2023
Zápis zo stretnutia
Pravidlá I.M.O.

¹ výnimku má ihrisko Metallurg Bratislava vo Vrakuni, ktoré je menšie.

SLOVENSKÝ
ZVäz
mölkky
                                 od 2008

bottom of page