top of page

We are a sports association uniting players and clubs of the Mölkka bowling game.

This game is still being developed in Slovakia and we firmly believe
that he will find his firm place among active youth and perhaps also among those (as we already are) "old". The game is intended for everyone who actively uses their free time in the company of their loved ones and friends.

The game Molkky can easily be understood as a kind of alternative
to the very popular game petangue. The origins of the game mölkky can be found somewhere in Russia in the famous game gorodki (surely the monuments will remember it in the cartoon Soviet bestseller Wolf and the Hare). We imported this game from Finland, where it is very widespread and its popularity is still growing.

We have no doubt that this game can "catch" and we believe that it will gain great popularity even among Slovaks, who certainly do not lag behind the Finns in social activities in the slightest.

Informácia/POZVÁNKA:

BRATISLAVSKá MÖLKKY LIGA – SEZÓNNA súťaž družstiev (LETO 2024)

Termín: apríl – september 2024

Účastníci: družstvá (3-8 členov družstva na súpiske, minimum sú traja). Každý hráč môže byť na súpiske iba jedného družstva.

Systém: Základná časť: každý s každým jeden zápas podľa vyžrebovania (apríl – august). Finálový turnaj sa uskutoční v septembri na Národnom guľodrome (s výhradou zmeny miesta konania).

Zápas pozostáva zo 4 setov jednotlivcov (J), 4 setov dvojíc (D) a 4 setov trojíc (T). Každý set sa hrá do 50 bodov, resp. na max. 12 hodov každého hráča/družstva. Potom je víťazom setu hráč/družstvo s vyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov je remíza. Za víťazstvo v sete sú dva body, pri remíze po jednom bode, prehra nula bodov. Takže v každom zápase sa hrá o 24 bodov, tzv. skóre. V zápase môže za družstvo nastúpiť 3-5 hráčov (podľa súpisky), jeden hráč môže maximálne odohrať dva sety jednotlivcov, tri sety dvojíc a štyri sety trojíc. Striedanie hráčov v priebehu setu nie je dovolené.

Hrá sa na dvoch ihriskách súčasne (J a D). Čas na zápas cca 100-120 min.

Celkové body za zápas: víťazstvo 3 body, remíza 2 body, prehra 1 bod, nezohranie zápasu/kontumácia 0 bodov. O poradí rozhoduje: počet bodov, skóre, vzájomný zápas, mölkk-out.

Systém hry vo finále (predpoklad play-off) a prípadne aj v základnej časti bude spresnený po prihláškach podľa počtu prihlásených družstiev. Vo finálovom turnaji môže za družstvo nastúpiť iba hráč, ktorý odohral aspoň tri kolá v základnej časti.

Pravidlá: hrá sa prioritne na ihriskách v Bratislave (po dohode družstiev sa môže hrať aj mimo Bratislavy)

Hrá sa podľa pravidiel I.M.O.

Družstvá musia nastupovať v rovnakých dresoch (rovnaká farba trička)

Rozmery ihriska cca 4 x 10 m, odhod 3,5 m. Domáce družstvo podľa rozpisu určuje miesto a povrch (nie betón, asfalt), dodá 2 hracie sady Möllky (oficiálne sady Tactic) a zápis o stretnutí, ktorý po zápase odovzdá/pošle vedúcemu súťaže.

Štartovné: 25 eur/družstvo (20 eur/družstvo, v ktorom sú na súpiske aspoň traja hráči registrovaní ako riadni členovia SZM)

Ceny: prvé tri družstvá, najlepší hráč (-čka), najlepší junior (-rka) do 18 rokov.

Vedúci súťaže: Ladislav Petrík, lacopetrik@gmail.com, 0903237119.

Súpisky družstiev, propozície a termíny súťaže, ďalšie informácie budú uverejnené po prihláškach.

Prihlášky posielajte do 30.3.2024 na adresu lacopetrik@gmail.com

V prihláške treba uviesť názov družstva a meno, priezvisko a príp. prezývku každého hráča. ). Kapitán na prihláške musí uviesť kontakt – telefón, mail.

Tešíme sa na každého nového hráča.

bottom of page